Kerman

Katalog

Još uvijek nemate pristup VPC cjeniku?

Naš ste dugogodišnji partner i još uvijek ne možete pristupati na naš veleprodajni cjenik. Molimo Vas da se ukoliko niste registirani prvo registrirate ovdje , a nakon toga javite na naš broj telefona 040 823 032 i zatražite pristup VP cijenama.
Cijene koje vidite bez prijave su maloprodajne sa uključenim PDV-om i razlikuju se od VP cijena, ne samo u razlici PDV-a.
Hvala

Online Katalog Kerman sadrži sve artikle u ponudi Kerman zajedno sa pripadnim cijenama, tehničkim detaljima, opisnim tekstovima i slikama. Predstavlja jedan od najvećih, najopsežnijih i najinformativnijih Online kataloga u Hrvatskoj a i šire što se tiče zemaljske i satelitske antenske tehnike. U ovom katalogu ćete pronaći sve novitete i artikle vezane uz satelitsku i zemaljsku antensku tehniku, opremu za zajedničke antenske sustave i kabelsku televiziju.
Ovaj katalog ne daje samo pregled i popis artikala u ponudi Kerman već pokušava naše posjetitelje upoznati sa tehničkim terminima i svime potrebnim vezano uz zemaljsku i satelitsku antensku tehniku. Osnovni razlog je posjetiteljima olakšati izbor prilikom kupnje i dati dovoljno znanja što odabrati za svoje individualne ili zajedničke antenske sustave u određenoj situaciji.


Tehničke informacije i propisi

Impedancija
Svi tehnički podaci u ovom katalogu koji se odnose na koaksijalni spoj impedancija iznosi 75 (Ohm), dok je za simetrični spoj 300 (Ohm).

Glavno napajanje
Svi važniji produkti koji su napajani udovoljavaju specifikacijama standarda IEC 38, datuma ožujka 1987. koji navodi napajanje od 230VAC +6%/-10%.

Maksimalni izlazni nivo
1. Pojačala i konverteri 47 - 862 MHz
Maksimalni izlazni nivo pridržava se DIN EN 50083-3 standarda prema slijedećim odnosima intermodulacija.
Postupak mjerenja IEC 728-1:

 

A.Multi-područje, područje i grupe pojačala, konverteri

u prijemnim stanicama
a) 66 dB za proizvode trećeg stupnja interferencije
b) 60 dB za proizvode trećeg stupnja interferencije,
koji su proizvedeni za područje signala od 87,5 - 108 MHz i padaju u područje od 174 - 230 MHz i 470 - 860 MHz.

Vrijednost a) vrijedi za zauzeće dva kanala. U slučaju da zauzme više od dva kanala u obzir moramo uzeti uobičajenu redukciju izlaznog nivoa (pogledati tablicu).

Manja vrijednost a) i b) vrijedi za maksimalni radni nivo.

 

u distribucijskim mrežama
a) 60 dB za treći stupanj proizvoda
b) 60 dB za drugi stupanj proizvoda

Vrijednost a) vrijedi za zauzeće dva kanala. U slučaju od više od dva kanala uobičajena redukcija izlaznog nivoa mora biti uzeta u obzir (pogledati tablicu).
Ovo se isto tako odnosi na pojačala koja su spojena u seriju (kaskadu), kada dupliramo broj kaskadnih pojačala vrijednost a) mora biti smanjena za 3 dB.
Manje vrijednosti od a) i b) vrijede kao maksimalni radni nivo.

 

B. Kanalna pojačala, konverteri

54 dB za proizvode trećeg stupnja
Zauzeće kanala za područje i multipleksna pojačala
U slučaju da je primljen jedan kanal, maksimalni izlazni nivo (treći stupanj) treba biti reduciran prema slijedećoj tabeli:

 

 

Svi primljeni kanali moraju se uzeti u obzir i u slučaju da nisu korišteni. Svi radio kanali broje se kao jedan TV kanal, ukoliko je FM nivo prosječno 6-10 dB manji od TV nivoa. U slučaju da su nivoi jednaki, svaki FM kanal računa se kao i TV kanal.

2. Pojačala frekvencijskog područja 950 - 1750 (2150 MHz)
Maksimalni dopušteni izlazni nivo usklađuje se sa standardom DIN EN 50083-3, kao nivo pri kojem je odnos intermodulacija 35 dB.

3. CATV linijska distribucijska pojačala
Maksimalni dopušteni izlazni nivo prema FTZ standardu 1R8-15 za odnos intermodulacije od 72 dB za proizvode intermodulacije trećeg reda i 69 dB drugog reda. Ispravno je za zauzeće do 12 TV kanala i 24 radio ili 36 TV i 24 radio kanala.
Kada se primjenjuju pojačala u distribucijskim CATV mrežama ili MATV sistemima intermodulacijski odnos od 60 dB za interferentne proizvode 2. i 3. reda mora se pridržavati standarda DIN EN 50083-3.

 

Europski standardi

Europski standardi DIN EN 50083 (VDE 0855) odnosi se na prijem antena i distribucijske sisteme.
Ovi standardi su postavljeni od Europskog komiteta za elektrotehničke standarde (CENELEC) i primjenjeni u svim Europskim državama.

Pregled CENELEC DIN EN 50083 standarda (sistem kabelske distribucije za audio i video signale)

a) DIN EN 50083-1 Mjere sigurnosti
b) DIN EN 50083-2 Elektromagnetska kompatibilnost uređaja
c) DIN EN 50083-2/A1 Dizajn kao dodatak DIN(design) 50083-2 o elektromagnetskoj kompatibilnosti uređaja
d) DIN EN 50083-3 Aktivni širokopojasni uređaji za distribucijske mreže
e) DIN EN 50083-4 Pasivni širokopojasni uređaji za distribucijske mreže
f) DIN EN 50083-5 Uređaji za bazne stanice
g) DIN EN 50083-6 Optički uređaji
h) DIN EN 50083-7 Zahtjevi sistema
i) DIN EN 50083-8 Elektromagn. kompatibilnost sistema
j) DIN EN 50083-9 Dizajn sučelja za CATV/MATV (dizajn) bazne stanice i srodne profesionalne uređaje

DIN EN 50083-1 vodi brigu o svim gore navedenim regulacijama, kao što je uzemljenje, prevencije udara groma, potencijalnog izjednačavanja, mehanička čvrstoća, itd... (propisan po EN 60065).

DIN EN 50083-2 i dizajn za DIN EN 50083-2/A1 sadrži sve važnije smjernice koje se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost (npr. screening factor, signal-šum odnos, interferentna iradijacija...) koji su dijelom sada dodani u pod-standarde DIN V VDE 0855-10/11/12.

 

Izvori:
EN standardi CENELEC
Europski komitet za elektroničku
standardizaciju
Centralni uredi
Rue de Stassart 35
B-1050 Brussels

VDE regulacije DE-Verlag GmbH
Bismarcktstrasse 4-7
10787 Berlin (Germany)

DIN standardi BEUTH-Verlag GmbH
Burggafenstrasse 4-7
10787 Berlin (Germany)

Tehničke smjernice Fachverband Empfangsanlagen
Blumenstrasse 6
90402 Nűrnberg (Germany)

Preporuke ANGA-ZVEI Fachverband Empfangsanlagen
Breitbandverteiltechnik im ZVEI
Stresemannalle 19
60956 Frankfurt/Main (Ger.)

RGA smjernice VISTAS-Verlag GmbH
Bismarckstrasse 84
10672 Berlin (Germany)

FTZ smjernice Fernmeldetechnisches Zentralamt
Am Kavalleriesand
10672 Berlin (Germany)

Official journals Verlagspostamt
of the DBP P.O. Box 109001
50482 Kőln (Germany)

Napomena

Veleprodajne cijene za partenere su dostupne, registrirajte se i prijavite na naš broj telefona ili e-mail Vaš korisnički račun, kako bi vam pridodijelili uvid u VPC.
Hvala.

Zadnje diskusije u forumu

KERMAN D.O.O.

Instalacija, prodaja i servis satelitske i zemaljske antenske opreme. Projektiranje zajedničkih antenskih sustava za zgrade i hotele (SMATV I CATV).

Adresa:
Varaždinska 12a, 40305 NEDELIŠĆE
tel: 040 823 023
fax: 040 823 005

Radno vrijeme:
pon-pet: 08 - 17.00 h
sub: 08 - 13.00 h