Prijem ORF programa više nije moguć bez adekvatnog uređaja. Prelaskom austrijskih programa na DVB-T2 mnogi od nas ostali su bez slike na ekranu. ORF je već prije najavio navedenu promjenu tako da ovo i nije neka novost. Na području Međimurja prijem je moguć na kanalu C26 odnosno na frekvenciji 514MHz. Ista stvar će se prema svim najavama dogoditi i kod nas za par godina.

Tu se nalaze sljedeći programi:

TV PROGRAMI

ORF 1

ORF2 W

O3-Visual-Radio

ORF1 HD – kodiran

ORF2 St HD – kodiran

ORF III HD – kodiran

ORF Sport+ HD – kodiran

ORF2 B HD – kodiran

ORF2 K HD – kodiran

RADIO PROGRAMI

Radio Osterreich 1

Hitradio O3

radio FM4

Kao što vidite nekih od programa su kodirani, dok na sreću ima i onih koji nisu. Za kodirane programe morate imati prebivalište u Austriji i odraditi registraciju na https://www.simplitv.at , za slobodne programe potreban je samo DVB-T2 kompatibilan uređaj od kojih vam možemo preporučiti sljedeće:

ECONE264 DVB-T2

TR60 Triax

AMIKOT58

AMIKOHD8140T2C

AMIKOA3TC2C

AMIKOMINICOMBO