Bazna stanica tvrtke Polytron PCU 8520

Bazna stanica tvrtke Polytron PCU 8520

Ukoliko imate potrebe konvertirati satelitski signal DVB-S/S2 u DVB-T ili DVB-C standard tada stanica Polytron predstavlja jednostavno rješenje. Stanica PCU 8500 ima modućnost prijema do 8 satelitskih transpondera sa konverzijom na DVB-T ili DVB-C standard. Ukoliko...
LNB-ovi visoke dobiti od 70 dB tvrtke Megasat

LNB-ovi visoke dobiti od 70 dB tvrtke Megasat

LNB-ovi visoke dobiti koriste se u situacijama kada vam je potreban prijem sa teško dostupnog satelita ili kada je montirana manja antena. Imaju visoko pojačanje do 70 dB, te vrlo niski šumni broj od samo 0,1 dB, garantiraju izvrsnu sliku i zvuk. Sa visokim pojačanjem...