Prema informacija sa web stranica oiv.hr prenosimo u cijelosti novost vezanu za emitiranje programa u DVB-T2 standardu sa kodekom H.265:

“OIV dobio dozvolu za zemaljsku digitalnu televiziju za multiplekse M1, M2 i L1
OIV-u će prema današnjoj Odluci HAKOM-a, a temeljem ponude predane na javnom natječaju, biti izdana dozvola za uporabu RF spektra za zemaljsku digitalnu televiziju za multiplekse M1, M2 i L1 na području Republike Hrvatske.
Od 15. rujna ove godine OIV će pokrenuti odašiljanje televizijskih programa s odašiljača Sljeme u novom multipleksu M2 u HD rezoluciji u DVB-T2 sustavu s HEVC standardom kodiranja za zagrebačko područje, a do 15. studenog i u cijeloj RH za više od 97% stanovništva, paralelno s postojećim programima u DVB-T sustavu u SD rezoluciji.

Istekom postojeće dozvole za multiplekse A i B, 1. srpnja 2020. godine, OIV će uključiti novi multipleks M1 i u potpunosti prijeći na DVB-T2 sustav odašiljanja svih programa nacionalne razine u HD rezoluciji s pokrivanjem više od 99% stanovništva. Istovremeno, svi programi regionalne razine u multipleksu M2 prijeći će na DVB-T2 sustav, a moći će se odašiljati u HD ili SD rezoluciji, ovisno o izboru nakladnika. Programi lokalne razine u multipleksu L1 u regijama d44-45-46 (zagrebačko i karlovačko područje) i d72 (šibensko područje) 22. srpnja 2020. godine prijeći će na novi sustav, s odašiljanjem u HD ili SD rezoluciji, ovisno o izboru nakladnika.” (izvor: https://www.oiv.hr/tvrtka/vijesti/vijest_hr.aspx?id=2978 )

Nadamo se da će i sadržaj biti u HD rezoluciji, a ne samo emitiranje. Svaki sadržaj se može kompresirati u H.265 kodec ali to ne znači da je i sadržaj snimljen u Full HD ili 4k ili 8k rezoluciji pa ni slika neće biti takve kvalitete. Kako će se to odvijati kod lokalnih televizija vidjeti ćemo uskoro. Jedan od naprednih prijemnika za DVB-T2: AMIKO HD 8275.