LNB-ovi visoke dobiti koriste se u situacijama kada vam je potreban prijem sa teško dostupnog satelita ili kada je montirana manja antena. Imaju visoko pojačanje do 70 dB, te vrlo niski šumni broj od samo 0,1 dB, garantiraju izvrsnu sliku i zvuk. Sa visokim pojačanjem postiže se velika stabilnost prijema i sa malim antenama (već od 40 cm).

LNB single High Gain Megasat

Broj korisnika: 1
Šumni broj: 0.1 dB
Ulazno frekvencijsko područje: 10.7 – 12.75 GHz
Frekvencija oscilatora: 9.75 – 6.10 GHz
Pojačanje: 70 dB
Karakteristika: otporan na visoke i niske temperatura
Dodatne funkcije: zaštitatna gumica za F konektor
Promjer: 40 mm
Konektor
1x F-konektor
Veličina:
Dužina: 87 mm
Širina: 60 mm
Visina: 60 mm
Težina: 68 g
Pakiranje:
Dužina: 95 mm
Dubina: 65 mm
Visina: 65 mm
Težina: 93 g (brutto)

LNB twin High Gain Megasat

Broj korisnika: 2
Šumni broj: 0.1 dB
Ulazno frekvencijsko područje: 10.7 – 12.75 GHz
Frekvencija oscilatora: 9.75 – 6.10 GHz
Pojačanje: 70 dB
Karakteristika: otporan na visoke i niske temperature
Dodatne funkcije: zaštitatna gumica za F konektor
Promjer: 40 mm

Konektor

2x F-konektor

Veličina:

Dužina: 121 mm
Širina: 54 mm
Visina: 90 mm
Težina: 145 g (net)

Pakiranje:

Dužina: 127 mm
Dubina: 60 mm
Visina: 94 mm
Težina: 178 g (gross)