Primjena optike u tehnici prijenosa RF signala vrlo je važna jer nam omogućuje puno kvalitetniji prijenos signala na velike udaljenosti bez gubitaka kvalitete.

Osnovni dijelovi za prijenos/pretvorbu signala su predajnik čija je funkcija pretvoriti RF signal 47-862MHz u optički za prijenos putem optičkih niti, zatim tu su pasivni razdjelnici optičkog signala i na kraju dolaze optički prijemnici koji nam opet daju u izlazu traženi RF signala za TV prijemnike.

Proračun se radi u principu isto kao i proračun kod RF signala, npr. želimo li osigurati dovoljno signala za sve prijemnike O/E sa predajnikom od 6mW (10 log od 6mW = 7.8dBm) moramo znati koliki je traženi ulazni signal u sam prijemnik/nod. Recimo za MOB 823 on se kreće -8 do +1 dBm ili ako želimo da radi u AGC modu onda moramo osigurati nivo od -6 do 0dBm. Ukupno gušenje linije ne smije biti veće od 7.8dB + 6dB = 13.8dB. Ako stavimo optički razdjelni 1:8 dobijemo gušenje od 9.5dB, ako k tome pridodamo gušenje optike SM 0.6dB/km, gušenje spojeva konektora dobijemo ukupno gušenje 9.5 + 0.6dB + 2 x 0.1dB spojevi + 2 x 0.3dB konektori= 10.9dB. Znači na optički prijemnik dobijemo nivo od 7.8 – 10.9dB = -3.1dBi što će biti u sredini AGC područja. Ovaj primjer je samo osnovi prikaz razumijevanja kako dobro odraditi odabir komponenti za prijenos signala putem optike. U našem shop katalogu možete potražiti navedene komponente: